Aflysning af Nyborg Strand marts 2021

Pædagogisk Psykologisk Forening har besluttet at udsætte vores faglige kursus ”Inddragelse af børnenes stemmer og deres perspektiver i PPR arbejdet”, som skulle være afholdt på Hotel Nyborg Strand den 16. – 18. marts 2021.

Beslutningen er truffet ud fra den bekymrende udvikling, der har været hen over efteråret, og som ser ud til at fortsætte nogle måneder ind i vinteren. I den forbindelse har vi valgt at udsætte vores 3 dages kursus til 2022.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.
PPR´S BIDRAG TIL FOREBYGGENDE OG TIDLIGE INDSATSER I SAMARBEJDET MED LÆRERNE

PPR´S TEMAMØDER FOR MEDLEMMER AF BÅDE PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK FORENING OG DANSK PSYKOLOG FORENING

Torsdag den 15. april 2021 i København
Onsdag den 21. april 2021 i Fredericia

Hvorfor denne temadag

Mange PPR-psykologer udtrykker ønske om mere viden indenfor didaktik, undervisningsdifferentiering og pædagogik, så de nemmere kan koble sig på almen praksis i skolerne med pædagogisk psykologisk rådgivning. Når vi spørger lærere, hvad en god PPR-psykolog er, vil svaret ofte være, at det er en, der er tæt på og kender til læring og didaktik og lærernes praksis.  PPR-psykologerne skal være til at støtte op om inklusion.

PPF mener, at hvis almenpædagogikken ikke er på plads, så er der stor risiko for, at for mange elever henvises til specialforanstaltninger udenfor klassefællesskabet.  PPR har et ansvar for at være tidligt med ude i klassemiljøet og observere, om basen er i orden. De er med at sparre, observere og rådgive lærerne, inden der for hurtigt peges på individuelle pædagogiske psykologiske vurderinger af nogle af eleverne.

Det er præcis dette fokus, vi vil have på temadage i 2020. På den baggrund har vi inviteret Heidi Honig Spring til at afholde en temadagen med fokus på, hvordan PPR kan bidrage mere ind i almenområdet i samarbejdet med lærerne med forbyggende og tidlig indsatser.

Indhold af temadag:

Heidi Honig Spring tager udgangspunkt i hendes mange års lærererfaringer og samarbejde med PPR-psykologer. Hvad er udfordringen med PPR som ressourceperson på skolerne og med ressource personernes samarbejde med PPR?

Hun vil komme ind på kontakt og positionering i samarbejdet med lærerne samt på lærings- og trivselsinfluerende faktorer samt observationen. Desuden vil Heidi præsentere os for den didaktiske planlægningsmodel og for didaktiske greb herunder motivation.

Om Heidi Honig Spring

Heidi er lærer og master i specialpædagogik. Hun underviser på Københavns professionshøjskole efter at have arbejdet på skoler og i forvaltning som AKT-konsulent.

Hun har skrevet adskillige bøger om almen- og specialpædagogik.

Program:

10.00 – 10.15: Velkomst v. bestyrelsen for PPF
10.15 – 12.30: Differentierede læringsmiljøer og samarbejdet mellem skole og PPR v. Heidi Honig Spring
12.30 – 13.30: Frokost
13.30 – 14.45: Heidi Honig Spring fortsat
14.45 – 15.00: Kaffe
15.00 – 16.00: PPR’s aktuelle situation v. formand for PPF Jette Lentz

Kursusbevis:
Der udstedes kursusbevis for 4 lektioner, der vil kunne anvendes i konkret ansøgning i forbindelse med specialistuddannelsen i pædagogisk psykologi. Der kan ikke søges generel forhåndsvurdering på kurser på 4 lektioners varighed.

Tid og sted:

Torsdag d. 15.04.2021, Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København

Onsdag d. 21.04.2021, Fredericia, Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.

Hvem kan deltage?
Medlemmer af enten Pædagogiske Psykologers Forening eller Dansk Psykolog Forening

Pris:
Kr. 790, + moms for medlemmer af Pædagogiske Psykologers Forening.

Kr. 1.090,- + moms for ikke medlemmer, dog forudsætter det medlemskab af Dansk Psykolog Forening

Forplejning:
Der vil blive serveret morgenbrød, te/kaffe, frugt, frokost og eftermiddagskaffe

Tilmelding:
Tilmelding kan ske enten via www.skolepsykolog.dk eller via www.mit.dp. Vælg Kursus/arrangementer – Vælg Temadage i Emnefeltet og søg Temadagene frem. Følg tilmeldingsprocessen. Husk at angive EAN.nr., hvis din arbejdsgiver skal betale kursusafgiften.

Tilmeldingsfrist:
Mandag den 1. marts 2021

Covid retningslinjer:
Vi vil være i tæt dialog med kursusstederne. Vi vil følge Sundhedsmyndighederne anbefalinger som vil blive overholdt, så du trygt kan deltage på temadagen. Vi vil sørge for at oplyse mere specifikt omkring de retningslinjer som er gældende til april 2021.

Spørgsmål:
Har du spørgsmål kan du kontakte Vibeke Hjulmand pr. email: vih@dp.dk eller tlf. 35 25 97 25.Dansk Psykolog Forening

www.dp.dk


Danmarks Lærerforening

www.dlf.org


Find en specialist i Pædagogisk Psykologi

Læs mere