Pædagogiske Psykologers ForeningTemadage 2019

Pædagogiske Psykologers Forening afholder temamøder i efteråret 2019 – for medlemmer af både Pædagogiske Psykologers Forening og Dansk Psykolog Forening.

Forebyggelse og behandling af angst og depression i PPR-regi v/Sonja Breinholst

Mandag den 11. november 2019 i Fredericia
og onsdag den 13. november 2019 i København begge dage fra kl. 10.00-16.00

I forbindelse med projektet ”Fremskudt psykiatri” har PPR i flere kommuner fået satspuljemidler til at styrke en tidlig indsats for børn og unge med psykiske lidelser.

Kursusdagen vil sætte fokus på:
Der tages udgangspunkt i klassisk kognitiv adfærdsterapi og dertilhørende principper og teknikker. Kurset giver en kort introduktion til de mest almindeligt anvendte teknikker til brug i indsatser overfor lettere angsttilstande og depressive symptomer indenfor rammerne af PPR. Desuden sættes fokus på forebyggelse af disse lidelser i hverdagen dels gennem pædagogisk praksis og dels vha. et nyere forebyggende program kaldet ”FÅ STYR PÅ ANGSTEN. ” Endelig vil der ske en evaluering af hvilke problematikker, det er muligt at arbejde med indenfor rammerne de givne rammer og hvilke problematikker, der bør viderehenvises til længerevarende psykoterapeutiske forløb.

Om Sonja Breinholst

Sonja Breinholst er Ph.d., cand. psych., autoriseret med en 3-årig specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi.

Pris
Kr. 790,00 ekskl. moms for medlemmer af Pædagogisk Psykologisk Forening
Kr. 1.090,00 ekskl. moms for medlemmer af Dansk Psykolog Forening

Tilmelding
Du tilmelder dig her:
Mandag den 11. november 2019
Onsdag den 13. november 2019Dansk Psykolog Forening

www.dp.dk


Danmarks Lærerforening

www.dlf.org


Find en specialist i Pædagogisk Psykologi

Læs mere