Nyborg Strand marts 2022

Sæt kryds i kalenderen d. 15/3-17/3/22.

Tema: Inddragelse af børnenes stemmer og deres perspektiver i PPR arbejdet

Tirsdag den 15. marts 2022:
Verdens ældste pædagogiske diskussion – Ny forskning om voksnes forestillinger om børns adfærd og intentioner v/ Bo Hejlskov Elvén

Onsdag den 16. marts 2022 – vælg 1 af følgende 2 spor:
Spor 1: PPV’en som arbejdsredskab, der rækker ud over individet v/ Jørn Nielsen
Spor 2: Det ressourceorienterede børnesyn – PPR som forandringsaktør med fokus på inddragelse af børn og forældre i styrkede tværfaglige indsatser v/ Tracey Colville (kurset afholdes virtuelt på engelsk)

Torsdag den 17. marts 2022:
Når skolen bliver svær at komme i … så se MED barnet og få øje på fællesskab og didaktik v/ Tine Basse Fisker

Du kan nu se hele programmet for Nyborg Strand marts 2022  og tilmelde dig arrangementet allerede nu.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.


Dansk Psykolog Forening

www.dp.dk


Danmarks Lærerforening

www.dlf.org


Find en specialist i Pædagogisk Psykologi

Læs mere