Fagligt kursus for medlemmer af PPF og DP i 2020

 

PPF afholder en temadag 2 forskellige steder i landet. Medlemmer såvel som ikke-medlemmer kan deltage i temadagen. Hvis du ikke er medlem og ønsker at deltage, er du velkommen til at kontakte foreningen.

Tema: PPR tættere på undervisningen og det forebyggende arbejde i skolen

 

Torsdag den 29. oktober 2020 i København
Torsdag den 5. november 2020 i Fredericia

Program:

10.00 – 10.15: Velkomst v. bestyrelsen for PPF
10.15 – 12.30: PPR tættere på undervisningen og det forebyggende arbejde i skolen v. Heidi Honig Spring

12.30 – 13.30: Frokost

13.30 – 14.45: Heidi Honig Spring fortsat

14.45 – 15.00: Kaffe

15.00 – 16.00: PPR’s aktuelle situation v. formand for PPF Jette Lentz

 

Tid og sted:

Torsdag d. 29.10.2020, Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Torsdag d. 5.11.2020, Fredericia, Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.

Hvem kan deltage?
Medlemmer af enten Pædagogiske Psykologers Forening eller Dansk Psykolog Forening

Pris:
Kr. 790,- + moms for medlemmer af Pædagogiske Psykologers Forening.

Kr. 1.090,- + moms for ikke medlemmer, dog forudsætter det medlemskab af Dansk Psykolog Forening

Forplejning:
Der vil blive serveret morgenbrød, te/kaffe, frugt, frokost og eftermiddagskaffe

Tilmelding:
Tilmelding kan ske her til temadagen i København og her til temadagen i Fredericia eller via mitdp. Vælg Kursus/arrangementer – Vælg Temadage i Emnefeltet og søg Temadagene frem. Følg tilmeldingsprocessen. Husk at angive EAN.nr., hvis din arbejdsgiver skal betale kursusafgiften.

Tilmeldingsfrist:
Mandag den 28. september 2020

 

Hvorfor denne temadag

Mange PPR psykologer udtrykker ønske om mere viden indenfor didaktik, undervisningsdifferentiering og pædagogik, så de nemmere kan koble sig på almen praksis i skolerne med pædagogisk psykologisk rådgivning.  Når vi spørger lærere, hvad en god PPR psykolog er, vil svaret ofte være, at det er en, der er tæt på og kender til læring, didaktik og lærernes praksis.  PPR psykologerne skal være til at støtte op om inklusion.

PPF mener, at hvis almenpædagogikken ikke er på plads, så er der stor risiko for, at for mange elever henvises til specialforanstaltninger udenfor klassefællesskabet.  PPR har et ansvar for at være tidligt med ude i klassemiljøet og er med at sparre, observere og rådgive lærerne, inden der for hurtigt peges på individuelle pædagogiske psykologiske vurderinger af nogle af eleverne.

Det er præcis dette fokus, vi vil have på temadage i 2020. På den baggrund har vi inviteret Heidi Honig Spring til at afholde et oplæg på temadagen. Fokus er, hvordan PPR kan bidrage mere ind i almenområdet i samarbejdet med lærerne omkring de forbyggende og tidlige indsatser.

Indhold af temadag:

Heidi Honig Spring tager udgangspunkt i sine mange års erfaringer som lærer og konsulent, herunder sit samarbejde med PPR psykologer. Hvad er udfordringen med PPR som ressourceperson på skolerne og med ressourcepersonernes samarbejde med PPR?

Hun vil komme ind på PPR´s positionering i samarbejdet med lærerne samt lave nedslag i nogle didaktiske greb – med afsæt i eksempler fra praksis.

Om Heidi Honig Spring

Heidi er lærer, systemisk ledelse- og konsulentuddannet samt master i specialpædagogik. Hun underviser i Videreuddannelse på Københavns professionshøjskole og har tidligere arbejdet som AKT- og inklusionskonsulent i skole og dagtilbud.

Heidi har skrevet adskillige bøger inden for læring, trivsel, adfærd og inkluderende fællesskaber.

 

Spørgsmål:
Har du spørgsmål kan du kontakte Vibeke Hjulmand pr. email: vih@dp.dk eller tlf. 35 25 97 25.Dansk Psykolog Forening

www.dp.dk


Danmarks Lærerforening

www.dlf.org


Find en specialist i Pædagogisk Psykologi

Læs mere