Pædagogisk Psykologisk ForeningFagligt kursus for medlemmer af PPF og DP i 2020

10.-11. marts 2020 på Nyborg Strand

PPR tættere på børnene

PPF byder velkommen på kurset ”PPR tættere på børnene”, som sætter fokus på nogle af de nye krav og udfordringer, PPR-psykologerne i stadig større grad møder i dagtilbud og skoler – og inspiration til at tackle dem.
Der er efterspørgsel efter nye kompetencer og nye veje at gå – ikke blot for dagtilbud og skoler, men også for PPR.

Opgaverne bevæger sig i et spændingsfelt mellem faglige, ideologiske, organisatoriske og ressourcemæssige hensyn, og det stiller krav til PPRs psykologer om at kunne arbejde meningsfuldt i en ændret virkelighed. Hvilke læringspsykologiske kompetencer kaldes der på, når PPR skal medvirke til at sætte forandringer i gang?

På årets Nyborg Strand kursus for PPR psykologer og pædagogisk-psykologiske konsulenter vil vi give inspiration til at styrke de positioner, som PPR skal indtage i dagtilbuds og skolers kapacitetsopbygning med henblik på at opbygge robuste fællesskaber. Altid med det udgangspunkt, at børnene er de vigtigste evidensmarkører i de professionelles samarbejde om at skabe en positiv udvikling.

Kurset har disse to spor:

1.
Samskabende PPR indsatser med børnene i centrum
Tirsdag: Dorte Nissen: At bidrage til børns lærings- og udviklingsbetingelser.
Onsdag: Anna Crawford og Katrine Tranum Thomsen: Det praksisnære samarbejde med skolerne – inspiration med afsæt i Nest-programmet

2.
Forebyggelse af skolefravær – fremme af børns motivation og deltagelse i skolen
Tirsdag: Mette Kyung: Empowerment på mikroniveau. Brug af mentaliseringstilgange i forhold til børn med skolefravær og autisme
Onsdag: Ida Schwartz: Børns og unges perspektiver på problemer i hverdagslivet

Læs mere og tilmeld dig her.Dansk Psykolog Forening

www.dp.dk


Danmarks Lærerforening

www.dlf.org


Find en specialist i Pædagogisk Psykologi

Læs mere