Konstituering

Bestyrelsen har ved møde den 8. oktober 2018 foretaget følgende konstituering, idet det bemærkes, at der til nogle opgaver er tilknyttet medlemmer uden for bestyrelsen.

Formand
Bjarne Nielsen, formand har tegningsret, ansvisningsret og attestationsret for foreningens økonomi.

Oversigt over konstitueringen for 2018-2020


Næstformand
Jette Lentz

Kasserer
Pernille Dorph

Sekretær
Pernille Dorph

Faste udvalg


Ansvarshavende redaktør af PPF-nyt
Jette Nissen

Redaktør for Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Palle Johansen

Redaktion af hjemmesiden
Helle Bjerre/Sekretariatet

Kvalificeringsudvalg
Helle Bjerre (tovholder) og bestyrelsen

Kontaktperson til nordisk samarbejde
Helle Bjerre

Redaktion af PPR-tidsskriftet
Jette Lentz

Fagnævn for pædagogisk psykologisk specialistuddannelse
Bjarne Nielsen, formand
Pernille Dorph
Jette Lentz
Kirsten Nykjær Grunnet

Repræsentationer


Dansk Psykologisk Forlag
Bjarne Nielsen, bestyrelsesmedlem
Hette Bjerre, repræsentantskab
Jette Lentz, repræsentantskab
Lene Tanggaard, repræsentantskab

Dansk Psykolog Forening
Bjarne Nielsen, Specialistuddannelsesudvalg (SPU)
Pernille Dorph, Kursusudvalg (Bjarne Nielsen, suppleant)
Pernille Dorph, Arbejdsmiljøudvalget

Samrådet af specialpædagogiske foreninger
Bjarne Nielsen
Jette Lentz

  • LÆS MERE…