Konstituering

Bestyrelsen har ved generalforsamling marts 2020 foretaget følgende konstituering (som p.t. ikke er endelig), idet det bemærkes, at der til nogle opgaver er tilknyttet medlemmer uden for bestyrelsen.

Formand
Jette Lentz, formand har tegningsret, ansvisningsret og attestationsret for foreningens økonomi.

Oversigt over konstitueringen for 2020-2022


Formand
Jette Lentz

Næstformand, kasserer og sekretær
Pernille Dorph

Bestyrelsesmedlem
Jette Nissen

Bestyrelsesmedlem
Janni Tønne Olesen

Bestyrelsesmedlem
Stine Jacobsen

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Nykjær Grunnet

Faste udvalg


Ansvarshavende redaktør af PPF-nyt
Jette Nissen

Redaktør for Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Palle Johansen

Redaktion af hjemmesiden
Jette Nissen/Sekretariatet

Kvalificeringsudvalg
Kirsten Nykjær Grunnet (tovholder) og bestyrelsen

Kontaktperson til nordisk samarbejde
Pernille Dorph

Redaktion af PPR-tidsskriftet
Jette Lentz

Fagnævn for pædagogisk psykologisk specialistuddannelse
Jette Lentz (formand)
Pernille Dorph
Janne Tønne Olesen

Repræsentationer


Dansk Psykologisk Forlag
Jette Lentz, repræsentantskab
Stine Jacobsen, repræsentantskab
Lene Tanggaard, repræsentantskab

Dansk Psykolog Forening
Pernille Dorph, Løn- og Stillingsstrukturudvalg/L&S
Janni Tønne Olesen, Specialistuddannelsesudvalg (SPU)
Pernille Dorph, Kursusudvalg
Janni Tønne Olesen, Arbejdsmiljøudvalget

Samrådet af specialpædagogiske foreninger
Stine Jacobsen
Jette Lentz

  • LÆS MERE…