Generalforsamling i PPF 2022

Hotel Nyborg Strand tirsdag den 15. marts 2022 kl. 20.00

Dagsorden (foreløbig)

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra det forløbne år fra forening, kursus, efteruddannelsesvirksomhed og forlag
 3. Forslag fra medlemmer
 4. Vedtægter
 5. Regnskab for hovedforening, kursus- og efteruddannelsesvirksomhed og forlaget Skolepsykologi for 2020 og 2021.
  Regnskab for 2020 fremgår af foreningens hjemmeside
 6. Budgetter og forslag til kontingent
 7. Valg af formand
 8. Valg til bestyrelse – 5 bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af to suppleanter
 10. Valg af to revisorer
 11. Valg af to revisorsuppleanter
 12. Eventuelt

Bestyrelsen