Samrådet af Special Pædagogiske Foreninger

Adresser på medlemmer af Samrådet af Special Pædagogiske Foreninger.

Logopædisk Forum

Sanne Weisbjerg Vilstrup (formand)
E-mail: fthf.formand@gmail.com
E-Mail: weisbjerg12@gmail.com
Arb.tlf. 25 22 80 69
Privat tlf. 29 83 12 11

Pædagogiske Psykologers Forening

Bjarne Nielsen (formand)
Kildevej 35, Skuldelev
4050 Skibby
Tlf. privat: 47 52 02 72
Mobil: 21 62 62 60
E-mail: bjnielsen@mail.tele.dk

Jette Nissen
Skelbækvej 26
8240  Risskov
Privat: 61 77 63 44
Mobil: 29 61 54 67
E-mail: jnis@aarhus.dk

Læsekonsulenternes Landsforening

Christina Voigt
Multebærvej 24
8471 Sabro
E-mail: chvo@aarhus.dk
Privat tlf.: 61 27 96 55

Hanne Nissen Sabalic
Skødstrupbakken 25
8541 Skødstrup
E-mail: hansa@syddjurs.dk
Mobil: 60 44 59 38
Hanne deltager ikke i møder, men vil gerne have mail tilsendt.

Danmarks Specialpædagogiske Forening

Steen Polk (formand)
Solbærvænget 11, Thurø
5700  Svendborg
Tlf. arbejde: 30 10 71 47 (PPR Svendborg)
Mobil: 25 85 36 01
E-mail: steen.polk@gmail.com

Mette Hartmann Misser
E-mail: metteghm@roskilde.dk
Tlf. arbejde: 21 83 31 20 (PPR Roskilde)
Mobil: 50 50 89 63

Danmarks Lærerforening

Bjørn Hansen
E-mail: ebh@dlf.org
Mobil: 50 47 85 03