Journaler

Tavshedspligt m.v.
Beskrivelse af væsentlige forhold og begreber i forbindelse med overlevering af oplysninger m.v. i forbindelse med PPRs arbejde med børn og unge med særlige behov.

Elektroniske journaler og Arkivlov
Oplysninger om hvorledes man skal forholde sig, når man lokalt ønsker, at skriftligt materiale fra PPR skal indgå i den fælles elektroniske journalføring på Rådhuset. Den nye arkivlov fra 2007 beskrives.

WISC som internt materiale
Notat fra Undervisningsministeriet.

PPR’s skriftlighed i inklusionsarbejdet
Der er ingen formelle reglerfor skriftlighed for PPR’s indirekte indsatsformer, når PPR samarbejder med  skole og lærere om udvikling af almenundervisningen.