Nyborg Strand 2012

Velkommen til Pædagogiske Psykologers 89. faglige kursus for psykologer
Vi tilbyder atter i år 3 kvalificerende spor til specialist-uddannelsen, samt et kursus målrettet ledergruppen. Ledelsessporet er ikke forbeholdt ledere, alle interesserede kan tilmelde sig.

Bestyrelsen har på baggrund af det flotte deltagerantal både i 2010 og 2011 i år besluttet at hente oplægsholder udenlands – Maggie Carey fra Australien har lovet at tage sig af spor 1.

Kurserne er målrettede og kvalificerende til specialistuddannelserne som anført under det enkelte spor.

Kursusbevis udstedes ved 100% deltagelse på et spor.
Der vil være løbende registrering af fremmøde på de enkelte spor.

Ud over de 4 kursusspor tilbyder vi et fælles oplæg torsdag formiddag med Anders Fog Jensen, filosof.

pic-nyborg-strand_04Traditionen tro afvikles PPFs generalforsamling tirsdag aften. Også ikke-medlemmer af PPF er velkomne til denne del, naturligvis uden stemmeret. Her vil der i forbindelse med de obligatoriske punkter blive givet en aktuel orientering om status quo på PPR/ PPF- området i forbindelse med formandens mundtlige beretning.

Det faglige er i højsædet, men det er kursusledelsen magtpåliggende også at sikre, at det kollegiale bliver tilgodeset. Vi afholder derfor traditionen tro onsdag aften en fest, hvor man til fulde vil kunne nyde kursusejendommens muligheder sammen med kolleger og venner.

Vel mødt!Program og beskrivelse af indhold

 

Tirsdag den 13. marts

Kl. 10.15 – 10.30: For alle kursusdeltagere

Velkomst ved formand Bjarne Nielsen.

Information ved kvalificeringsudvalgets formand Helle Bjerre.

Resten af tirsdagen og hele onsdagen følger kursusdeltagerne et af de fire forløb: spor 1 – spor 2 – spor 3 – eller ledelsessporet.

Kl. 10.30 – 17.00: Spor 1
Kl. 10.30 – 17.00: Spor 2
Kl. 10.30 – 17.00: Spor 3
Kl. 10.30 – 17.00: Ledelsessporet
Kl. 12.00 – 13.00: Frokost
Kl. 18.00 – 19.15: Middag
Kl. 19.30: Generalforsamling

Onsdag den 14. marts

Kl. 09.00 – 17.00: Spor 1, 2 og 3

Samme oplægsholdere som tirsdag.

Kl. 09.00 – 17.00: Ledelsessporet
Kl. 12.00 – 13.30: Frokost
Kl. 19.00: Festmiddag

Torsdag den 15. marts

Kl. 09.30 – 11.30: For alle kursusdeltagere
Kl. 11.30: For alle kursusdeltagere

Afslutning af Nyborg Strand 2012.

Udlevering af kursusbeviser.