Nyborg Strand 2013

Velkommen til Pædagogiske Psykologers 90. faglige kursus for psykologer. Antallet af kurser mere end antyder, at vi er en traditionsrig forening.

Vi tilbyder atter i år 3 kvalificerende spor til specialistuddannelsen, samt et kursus målrettet ledergruppen. Ledelsessporet er dog ikke forbeholdt ledere, alle interesserede kan tilmelde sig.

Kurserne er målrettede og kvalificerende til specialistuddannelserne som anført under det enkelte spor. Kurserne er underlagt DPs regler for afvikling af kvalificerende tilbud, og det betyder bl.a. at kursusbevis udstedes ved 100% deltagelse på et spor. Der vil være løbende registrering af fremmøde på de enkelte spor. Det betyder også, at der er nogle klare regler for, hvilken form undervisningen kan afvikles under.

pic-nyborg-strand_03Ud over de 4 kursusspor tilbyder vi et fælles oplæg torsdag formiddag ved Ole Henrik Hansen, DPU.

Traditionen tro afvikles PPFs generalforsamling tirsdag aften. Også ikke-medlemmer af PPF er velkomne til denne del, naturligvis uden stemmeret. Her vil der i forbindelse med de obligatoriske punkter blive givet en aktuel orientering om status quo på PPR/ PPF- området i forbindelse med formandens mundtlige beretning.

Det faglige er i højsædet, men det er kursusledelsen magtpåliggende også at sikre, at det kollegiale bliver tilgodeset. Vi afholder derfor – som vi plejer – onsdag aften en fest, hvor vi indtager en udsøgt menu, og hvor man sammen med kolleger og venner blandt andet vil kunne udfolde sig fysisk under akkompagnement fra et feststemt orkester.

Vi har nu igennem flere år haft et stort deltagerantal, og det forpligter naturligvis. Vi får hvert år en række evalueringer, der ud over ros giver os gode ideer til afvikling af kommende kurser. Disse tilbagemeldinger er vi og vil vi også fremover være meget taknemmelige over at få.

Vel mødt på Nyborg Strand den 12. marts 2013!Program og beskrivelse af indhold

 

Tirsdag den 12. marts

Kl. 10.15 – 10.30: For alle kursusdeltagere

Velkomst ved formand Bjarne Nielsen

Information ved kvalificeringsudvalgets formand Helle Bjerre

Resten af tirsdagen og hele onsdagen følger kursusdeltagerne et af de fire forløb: spor 1 – spor 2 – spor 3 – eller ledelsessporet.

Kl. 10.30 – 17.00: Spor 1
Kl. 10.30 – 17.00: Spor 2
Kl. 10.30 – 17.00: Spor 3
Kl. 10.30 – 17.00: Ledelsessporet
Kl. 12.00 – 13.00: Frokost
Kl. 18.00 – 19.15: Middag
Kl. 19.30: Generalforsamling

Onsdag den 13. marts

Kl. 09.00 – 17.00: Spor 1, 2 og 3

Samme oplægsholdere som tirsdag.

Kl. 09.00 – 17.00: Ledelsessporet
Kl. 12.00 – 13.30: Frokost
Kl. 19.00: Festmiddag

Torsdag den 14. marts

Kl. 09.30 – 11.30: For alle kursusdeltagere
Kl. 11.30 – 11.45: For alle kursusdeltagere

Afslutning af Nyborg Strand 2013.

Udlevering af kursusbeviser.