Nyborg Strand 2014

Velkommen til Pædagogiske Psykologers 91. faglige kursus for psykologer på Hotel Nyborg Strand fra den 11. – 13. marts 2014. Kurset henvender sig til foreningens medlemmer samt alle psykologer i Dansk Psykolog Forening. Vi har de seneste år oplevet en stor interesse for kurserne på Nyborg Strand, og vi har med stor glæde set et stigende antal kolleger fra DP. Der har også været en tendens til, at alle psykologer fra flere PPR-afdelinger har valgt at tilmelde sig samlet, og vi kan stærkt anbefale, at man prioriterer denne form for kollegial udvikling i Nyborg Strands indbydende rammer.

pic-kursus-prisVi har et mangeårigt og fortræffeligt samarbejde med Nyborg Strand, og evalueringerne tyder da også på, at denne ramme er velvalgt. Der er stor tilfredshed med kursusfaciliteter, indkvartering og fortæring.

Vi tilbyder atter i år 3 kvalificerende spor til specialistuddannelsen, samt et kursus målrettet ledergruppen. Ledelsessporet er dog ikke forbeholdt ledere, alle interesserede kan tilmelde sig.

Kurserne er målrettede og kvalificerende til specialistuddannelserne som anført under det enkelte spor. Kurserne er underlagt DPs regler for afvikling af kvalificerende tilbud, og det betyder bl.a., at kursusbevis udstedes ved 100% deltagelse på et spor. Der vil være løbende registrering af fremmøde på de enkelte spor. Det betyder også, at der er nogle klare regler for, hvilken form undervisningen kan afvikles under.

Ud over de 4 kursusspor tilbyder vi et fælles oplæg torsdag formiddag ved Rasmus Willig, forsker, RUC.

Traditionen tro afvikles PPFs generalforsamling tirsdag aften. Også ikke-medlemmer af PPF er velkomne til denne del, naturligvis uden stemmeret. Her vil der i forbindelse med de obligatoriske punkter blive givet en aktuel orientering om status quo på PPR/ PPF- området i forbindelse med formandens mundtlige beretning.

Det faglige er i højsædet, men det er kursusledelsen magtpåliggende også at sikre, at det kollegiale bliver tilgodeset. Vi afholder derfor – som vi plejer – onsdag aften en fest, hvor vi indtager en udsøgt menu, og hvor man sammen med kolleger og venner blandt andet vil kunne udfolde sig fysisk på dansegulvet.

Vel mødt på Nyborg Strand den 11. marts 2014!Program og beskrivelse af indhold

 

Tirsdag den 11. marts

Kl. 10.15 – 10.30: For alle kursusdeltagere

Velkomst ved formand Bjarne Nielsen.

Information ved kvalificeringsudvalgets formand Helle Bjerre.

Resten af tirsdagen og hele onsdagen følger kursusdeltagerne et af de fire forløb: spor 1 – spor 2 – spor 3 – eller ledelsessporet.

Kl. 10.30 – 17.00: Spor 1
Kl. 10.30 – 17.00: Spor 2
Kl. 10.30 – 17.00: Spor 3
Kl. 10.30 – 17.00: Ledelsessporet
Kl. 12.00 – 13.00: Frokost
Kl. 18.00 – 19.15: Middag
Kl. 19.30: Generalforsamling

Onsdag den 12. marts

Kl. 09.00 – 17.00: Spor 1, 2 og 3

Samme oplægsholdere som tirsdag.

Kl. 09.00 – 17.00: Ledelsessporet
Kl. 12.00 – 13.30: Frokost
Kl. 19.00: Festmiddag

Torsdag den 13. marts

Kl. 09.30 – 11.30: For alle kursusdeltagere

(Indlagt kort kaffepause)

Kl. 11.30 – 11.45: For alle kursusdeltagere

Afslutning af Nyborg Strand 2014.

Udlevering af kursusbeviser.