Nyborg Strand 2015

Velkommen til Pædagogiske Psykologers 92. faglige kursus for psykologer på Hotel Nyborg Strand fra den 10. til 12. marts 2015. Kurset henvender sig til foreningens medlemmer samt alle psykologer i Dansk Psykolog Forening. Vi har de seneste år oplevet en stor interesse for kurserne på Nyborg Strand, og vi har med stor glæde set et stigende antal kolleger fra DP. Der har også været en tendens til, at flere psykologer fra PPR-afdelinger har valgt at tilmelde sig samlet, og vi kan stærkt anbefale, at man prioriterer denne form for kollegial udvikling i Nyborg Strands indbydende rammer.

Vi har et mangeårigt og fortræffeligt samarbejde med Nyborg Strand, og evalueringerne tyder da også på, at denne ramme er velvalgt. Der er stor tilfredshed med kursusfaciliteter, indkvartering og fortæring.

Vi tilbyder atter i år 3 kvalificerende spor til specialistuddannelsen, samt et kursus målrettet ledergruppen. Ledelsessporet er dog ikke forbeholdt ledere, alle interesserede kan tilmelde sig.

Kurserne er målrettede og kvalificerende til specialistuddannelserne som anført under det enkelte spor. Kurserne er underlagt DPs regler for afvikling af kvalificerende tilbud, og det betyder bl.a. at kursusbevis udstedes ved 100% deltagelse på et spor. Der vil være løbende registrering af fremmøde på de enkelte spor. Det betyder også, at der er nogle klare regler for, hvilken form undervisningen kan afvikles under.


Tilmelding
Tilmeldingsfristen er den 1. februar 2015.

Læs mere 


Pris
Vælg kursuspakken, eller sammensæt selv efter ønske.

Læs mere 


Ud over de 4 kursusspor tilbyder vi et fælles oplæg torsdag formiddag i år ved Jacob Bøtter.

Ved generalforsamlingen 2014 blev der besluttet en vedtægtsændring, som betyder, at foreningen kun afholder generalforsamling i lige år. I ulige år afholder vi i stedet et møde om et aktuelt fagligt oplæg med efterfølgende debat – første gang i 2015. Tidsrummet for den faglige debat er tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19.30-21.00.

Det faglige er i højsædet, men det er kursusledelsen magtpåliggende også at sikre, at det kollegiale bliver tilgodeset. Vi afholder derfor – som vi plejer – onsdag aften en fest, hvor vi indtager en udsøgt menu, og hvor man sammen med kolleger og venner blandt andet vil kunne udfolde sig fysisk på dansegulvet.

Vel mødt på Nyborg Strand den 10. marts 2015!Program og beskrivelse af indhold

 

Tirsdag den 10. marts

Kl. 10.15 – 10.30: For alle kursusdeltagere

Velkomst ved formand Bjarne Nielsen.

Praktiske oplysninger ved Kvalificeringsudvalgets formand Helle Bjerre.

Resten af tirsdagen og hele onsdagen følger kursusdeltagerne et af de fire forløb: spor 1 – spor 2 – spor 3 – eller ledelsessporet.

Kl. 10.30 – 17.00: Spor 1
Kl. 10.30 – 17.00: Spor 2
Kl. 10.30 – 17.00: Spor 3
Kl. 10.30 – 17.00: Ledelsessporet
Kl. 12.00 – 13.00: Frokost
Kl. 19.30 – 21.00: For alle deltagere i PPFs faglige kursus.

Aktuelt fagligt oplæg med efterfølgende debat.


Onsdag den 11. marts

Kl. 09.00 – 17.00: Spor 1, 2 og 3

Samme oplægsholdere som tirsdag.

Kl. 09.00 – 17.00: Ledelsessporet
Kl.: 12.00 – 13.30: Frokost

Torsdag den 12. marts

Kl. 09.30 – 11.30: For alle kursusdeltagere

(Indlagt kort kaffepause)

Kl. 11.30 – 11.45: For alle kursusdeltagere

Afslutning, kursusbeviser og hjemrejse.

Evaluering

Der vil i lighed med sidste år blive fremsendt en mail, hvori man bedes evaluere kurset.

Alt kursusmateriale bliver elektronisk, og kan downloades via ”mitdp” – Nyborg Strand. Det er deltagers eget ansvar at printe materialet ud eller at medbringe tablets/PC til kurset. Det er kun deltagere, som er tilmeldt Nyborg Strand kurset, der har adgang til kursusmaterialet.

Alle, som har deltaget 100% i et spor, vil kunne få udleveret KURSUSBEVIS ved afslutningen den 13. marts.

Alle opfordres kraftigt til at udfylde evalueringsskemaerne. Kun gennem deltagernes kommentarer til kurset og årsmødet kan vi gøre det bedre!