Nyborg Strand 2016

Tilmelding
Du kan tilmelde dig fra fredag den 30. oktober 2015 på www.mitdp.dk.

Vælg Kurser/Arrangementer – vælg Nyborg Strand – program 2016 – tilmelding og følg tilmeldingsprocessen.

Det er vigtigt, at du er registreret med korrekt arbejdssted i systemet, og du bedes opdatere dine arbejdsgiveroplysninger, så din faktura bliver fremsendt til rette modtager (Se under Mine Data – her kan du opdatere private/arbejdsgiveroplysninger)

Såfremt du er forhindret i at anvende denne form for tilmelding, der sikrer os alle nødvendige oplysninger, bedes du kontakte sekretær Mette Gorski:
Telefon: 35 26 99 55 – direkte: 35 25 97 20 – mail: mg@dp.dk.

Optagelse sker i den rækkefølge man tilmelder sig.

Ved overtegning af et spor, vil senest tilmeldte blive kontaktet af sekretariatet mhp. et alternativt valg.

Tilmeldingsfrist: 1. februar 2016.


Tilmelding

Læs mere Kursets faglige indhold:

Spor 1
Barbara Hoff Esbjørn: Angst hos børn: identifikation og intervention.
Søges godkendt til specialistuddannelsen i Det Tværgående Modul 3.5. angst og depression.

Spor 2
Jytte Birk Sørensen: Kontakt i teori og praksis.
Søges godkendt til specialistuddannelsen i Det Tværgående Modul 3.99.

Spor 3
Den sårbare inklusion i dagtilbud og skoler:
Tirsdag: Tine Basse Fisker
Onsdag: Helle Rabøl Hansen
Søges godkendt til specialistuddannelsen i Det Tværgående Modul 3.99.

LEDELSESSPORET
Udbydes med 12 timer.

Tirsdag:
Christian Ørsted: Livsfarlig ledelse

Onsdag:
Niels Åkerstrøm Andersen: Velfærdsledelse mellem styring og potentialisering

Torsdag – fælles for alle
Aydin Soei: Udsathed og modborgerskab blandt unge i udsatte boligområder.Program og beskrivelse af indhold

 

Tirsdag den 15. marts

Kl. 10.15 – FOR ALLE KURSUSDELTAGERE:

Velkomst ved formand Bjarne Nielsen

Praktiske oplysninger ved Kvalificeringsudvalgets formand Helle Bjerre

Resten af tirsdagen og hele onsdagen følger kursusdeltagerne et af de fire forløb: spor 1 – spor 2 – spor 3 – eller ledelsessporet.

Frokost tirsdag kl.: 12.00-13.00
Frokost onsdag kl.: 12.00-13.30

SPOR 1: Kl. 10.30 – 17.00

SPOR 2: Kl. 10.30 – 17.00

SPOR 3: Kl. 10.30 – 17.00

LEDELSESSPORET : Kl 10.30 – 17.00

Kl. 19.30 – ca. 21.00 – Generalforsamling For medlemmer af PPF – kursets øvrige deltagere er velkomne.


Onsdag den 16. marts

SPOR 1, 2 og 3: Kl. 09.00 – 17.00

Spor 1 og 2: Samme oplægsholdere som tirsdag.

Spor 3: Kl. 09.00 – 17.00

LEDELSESSPORET: Kl. 09.00 – 17.00

Torsdag den 17. marts

Kl. 9.30-11.30 (indlagt kaffepause midtvejs)

Kl. 11.30: FOR ALLE KURSUSDELTAGERE:
Afslutning, kursusbevis og hjemrejse

EVALUERING: Der vil i lighed med sidste år blive fremsendt en mail, hvori man bedes evaluere kurset.

Oplysninger:
Kurserne er underlagt DPs regler for afvikling af kvalificerende tilbud, og det betyder bl.a., at kursusbevis udstedes ved 100% deltagelse på et spor. Der vil være en løbende registrering af fremøde på de enkelte sport. Det betyder også, at der vil være nogle klare regler for, hvilken form undervisningen kan afvikles under.

Alt kursusmateriale bliver elektronisk, og kan downloades via mitdp – Nyborg Strand 2016. Det er deltagers eget ansvar at printe materialet ud eller at medbringe tablets/PC til kurset. Det er kun deltagere, som er tilmeldt Nyborg Strand kurset, der har adgang til kursusmaterialet.

Alle opfordres kraftigt til at udfylde evalueringsskemaerne. Kun gennem deltagernes kommentarer til kurset og årsmødet kan vi gøre det bedre!