Nyborg Strand 2017

Velkommen til

Pædagogiske Psykologers faglige kursus for psykologer på Hotel Nyborg Strand

fra den 14. til den 15. marts 2017. Kurset henvender sig til foreningens medlemmer samt alle psykologer i Dansk Psykolog Forening. Vi har de seneste år oplevet en stor interesse for kurserne på Nyborg Strand, og vi har med glæde set et stigende antal kolleger fra DP. Der har også været en tendens til, at flere psykologer fra PPR-afdelinger har valgt at tilmelde sig samlet, og vi kan stærkt anbefale, at man prioriterer denne form for kollegial udvikling i Nyborg Strands indbydende rammer.

Det faglige Kursus 2017 afvikles over 2 dage, og vi tilbyder 2 kvalificerende spor til specialistuddannelse, samt et kursus målrettet ledergruppen. Ledelsessporet er dog ikke kun forbeholdt ledere, og alle interesserede kan tilmelde sig.


Tilmelding

Læs mere Tidsplan for 2017:

 

Tirsdag den 14. marts:
10.00-12.00: ankomst, uddannelsesspor og ledelsesspor
12.00-13.00: frokost
13.00-17.00: uddannelsesspor og ledelsesspor
18.30: festmiddag med efterfølgende dans og socialt samvær

Onsdag den 15. marts:
09.00-12.00: uddannelsesspor og ledelsesspor
12.00-13.00: frokost
13.00-16.00: uddannelsesspor og ledelsesspor, afrejse

Vi ønsker med vores faglige kursus at sætte fokus på PPRs faglige arbejde i gode kollegiale rammer.

Vi glæder os til at se jer alle på Nyborg Strand i marts 2017.Kursets faglige indhold:

 

Spor 1
Mental modstandskraft og robusthed.
Tirsdag: Hans Henrik Knoop og Mette Marie Ledertoug.
Onsdag: Jørn Nielsen.

Spor 2
Styrkelse af forældres og fagprofessionelles mentalisering
v/Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson

LEDELSESSPORET
Udbydes med 12 timer.

Tirsdag:
Lars Bo Kaspersen: Ledelseskrise i konkurrencestaten.

Onsdag:
Steen Visholm: Ledelsesfokus på organisationens hovedopgave.

Praktisk

Læs mere 


Program og beskrivelse af oplæg og oplægsholdere

 

Tirsdag den 14. marts

SPOR 1: Kl. 10.00 – 17.00

SPOR 2: Kl. 10.00 – 17.00

LEDELSESSPORET : Kl 10.00 – 17.00Kl. 18.30: festmiddag efterfulgt af dans og socialt samvær.Onsdag den 15. marts

Spor 1: Kl. 09.00 – 16.00

Spor 2: 09.00-16.00
De samme undervisere som tirsdag.


LEDELSESSPORET: Kl. 09.00 – 16.00

Kl. 16.00: FOR ALLE KURSUSDELTAGERE
Afslutning, kursusbevis og hjemrejse.

EVALUERING:
I lighed med tidligere vil der kort tid efter det faglige kursus blive fremsendt et evalueringsskema til deltagerne.
Alle opfordres kraftigt til at udfylde evalueringsskemaerne. Kun gennem deltagernes kommentarer til kurset og årsmødet kan vi gøre det bedre!

Oplysninger:
Uddannelsessporene er underlagt DPs regler for afvikling af kvalificerende tilbud, og det betyder bl.a., at kursusbevis udstedes ved 100% deltagelse på et spor. Der vil være en løbende registrering af fremmøde på de enkelte spor. Det betyder også, at der vil være nogle klare regler for, hvilken form undervisningen kan afvikles under.

Alt kursusmateriale bliver elektronisk, og kan downloades via ”mitdp” – Nyborg Strand 2017. Det er deltagers eget ansvar at printe materialet ud eller at medbringe tablets/PC til kurset. Det er kun deltagere, som er tilmeldt Nyborg Strand kurset, der har adgang til kursusmaterialet.


Yderligere oplysninger:
Kan indhentes ved kursussekretariatet, hvortil alle henvendelser i forbindelse med kurset i øvrigt bedes rettet.

Pædagogiske Psykologers Forening
Dansk Psykolog Forening
Kursuscenteret
Stockholmsgade 27
2100 København Ø
Telefon: 35 26 99 55
Mail: kursuscenter@dp.dk