Nyborg Strand 2018

Velkommen til

Pædagogiske Psykologers faglige kursus for psykologer på Hotel Nyborg Strand fra den 13. til den 14. marts 2018.

Kurset henvender sig til foreningens medlemmer samt alle psykologer i Dansk Psykolog Forening. Vi har de seneste år oplevet en stor interesse for kurserne på Nyborg Strand, og vi har med glæde set et stigende antal kolleger fra DP. Der har også været en tendens til, at flere psykologer fra PPR-afdelinger har valgt at tilmelde sig samlet. Vi kan stærkt anbefale, at man prioriterer denne form for kollegial udvikling i Nyborg Strands indbydende rammer.

Det faglige Kursus 2018 afvikles over 2 dage, og vi tilbyder 2 kvalificerende spor til specialistuddannelse, samt et kursus målrettet ledergruppen. Ledelsessporet er dog ikke kun forbeholdt ledere, og alle interesserede kan tilmelde sig.

De 2 kvalificerende spor til specialistuddannelse er målrettet og kvalificerende til specialistuddannelser.


Tilmelding

Læs mere Tidsplan for 2018: 

Tirsdag den 13. marts:
10.00-12.00: ankomst, uddannelsesspor og ledelsesspor
12.00-13.30: frokost
13.30-15.30: uddannelsesspor og ledelsesspor
16.00-17.30: generalforsamling
18.30: festmiddag med efterfølgende dans og socialt samvær

Onsdag den 14. marts:
09.00-12.00: uddannelsesspor og ledelsesspor
12.00-13.00: frokost
13.00-16.00: uddannelsesspor og ledelsesspor, afrejse

Ved generalforsamlingen i 2014 besluttede vi en vedtægtsændring, som betyder, at foreningen kun afholder generalforsamling i lige år.

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 16.00-17.30 afholdes derfor generalforsamling.
Også ikke-medlemmer af PPF er velkomne til denne del, naturligvis uden stemmeret. Her vil der i forbindelse med de obligatoriske punkter blive givet en aktuel orientering om status quo på PPR/PPF-området i forbindelse med formandens mundtlige beretning.

I ulige år afholder vi i stedet et møde om et aktuelt fagligt emne med efterfølgende debat.

Vi ønsker med vores faglige kursus at sætte fokus på PPRs faglige arbejde i gode kollegiale rammer.

Vi glæder os til at se jer alle på Nyborg Strand den 13. og 14. marts 2018.Kursets faglige indhold:

Spor 1
Pædagogisk Psykologi – hvilke problemstillinger hos børn og unge kalder på en pædagogisk psykologisk indsats?

Tirsdag: Lene Tanggaard
Onsdag: Thomas Szulevicz

Spor 2
Klinisk Psykologi – hvilke problemstillinger hos børn og unge kalder på en klinisk psykologisk indsats?

Tirsdag: Jørn Nielsen
Onsdag: Jørn Nielsen og Grethe Damon

LEDELSESSPORET
Tirsdag: Vibe Strøier: Hvad indebærer fremtidens ledelse af PPR?
Onsdag: Kari Rune Jakobsen, Aalborg, Jan Kirkegaard, Aarhus, Jette Lentz, København og Anders Lundsgaard, Aabenraa:

4 PPR-ledere giver hver deres bud på, hvilke kompetencer PPR-psykologerne skal udvikle for at gøre sig nyttige i praksisfeltet?

Dagen afsluttes med en paneldiskussion med deltagelse af de 4 PPR-ledere.

Praktisk

Læs mere 


Program og beskrivelse af oplæg og oplægsholdere

 

Tirsdag den 13. marts

SPOR 1: Kl. 10.00 – 15.30

SPOR 2: Kl. 10.00 – 15.30

LEDELSESSPORET : Kl 10.00 – 15.30Kl. 16.00-17.30: Generalforsamling.

Kl. 18.30: festmiddag efterfulgt af dans og socialt samvær.
Onsdag den 14. marts

Spor 1: Kl. 09.00 – 16.00


Spor 2: 09.00-16.00


LEDELSESSPORET: Kl. 09.00 – 16.00Kl. 16.00: FOR ALLE KURSUSDELTAGERE

Afslutning, kursusbevis og hjemrejse.


EVALUERING:
I lighed med tidligere vil der kort tid efter det faglige kursus blive fremsendt et evalueringsskema til deltagerne.
Alle opfordres kraftigt til at udfylde evalueringsskemaerne. Kun gennem deltagernes kommentarer til kurset og årsmødet kan vi gøre det bedre!

Oplysninger:

Uddannelsessporene er underlagt DPs regler for afvikling af kvalificerende tilbud, og det betyder bl.a., at kursusbevis udstedes ved 100% deltagelse på et spor. Der vil være en løbende registrering af fremmøde på de enkelte spor. Det betyder også, at der vil være nogle klare regler for, hvilken form undervisningen kan afvikles under.

Alt kursusmateriale bliver elektronisk, og kan downloades via ”mitdp” – Nyborg Strand 2017. Det er deltagers eget ansvar at printe materialet ud eller at medbringe tablets/PC til kurset. Det er kun deltagere, som er tilmeldt Nyborg Strand kurset, der har adgang til kursusmaterialet.


Yderligere oplysninger:
Kan indhentes ved kursussekretariatet, hvortil alle henvendelser i forbindelse med kurset i øvrigt bedes rettet.

Pædagogiske Psykologers Forening
Dansk Psykolog Forening
Kursuscenteret
Stockholmsgade 27
2100 København Ø
Telefon: 35 26 99 55
Mail: kursuscenter@dp.dk