Nyborg Strand 2019

Velkommen

til Pædagogiske Psykologers faglige kursus for psykologer på Hotel Nyborg Strand fra den 12. til den 13. marts 2019.

Kurset henvender sig til foreningens medlemmer samt alle psykologer i Dansk Psykolog Forening. Vi har de seneste år oplevet en stor interesse for kurserne på Nyborg Strand, og vi har med glæde set et stigende antal kolleger fra DP. Der har også været en tendens til, at flere psykologer fra PPR-afdelinger har valgt at tilmelde sig samlet. Vi kan stærkt anbefale, at man prioriterer denne form for kollegial udvikling i Nyborg Strands indbydende rammer.

Det faglige Kursus 2019 afvikles over 2 dage, og vi tilbyder 2 kvalificerende spor til specialistuddannelse, samt et kursus målrettet ledergruppen. Ledelsessporet er dog ikke kun forbeholdt ledere, og alle interesserede kan tilmelde sig.

2 af de 3 spor er godkendt til specialistuddannelsen i pædagogisk psykologi. Ved indsendelse af kursusbevis og program for Nyborg Strand kan kurset indsendes i forbindelse med godkendelse til specialist til de øvrige specialistuddannelser.


Tilmelding

Læs mere Tidsplan for 2019:

Tirsdag den 12. marts:
10.00-12.00: ankomst, uddannelsesspor og ledelsesspor
12.00-13.00: frokost
13.00-17.00: uddannelsesspor og ledelsesspor
19.00- : Middag og socialt samvær

Onsdag den 13. marts:
09.00-12.00: uddannelsesspor og ledelsesspor
12.00-13.00: frokost
13.00-16.00: uddannelsesspor og ledelsesspor, afrejse

Det overordnede formål med det faglige kursus at sætte fokus på PPRs faglige arbejde i gode kollegiale rammer.

Vi glæder os til at se jer alle på Nyborg Strand den 12. og 13. marts 2019.Kursets faglige indhold:

Spor 1
Tidlige, forebyggende og inkluderende indsatser
Tirsdag: Charlotte Højholt og Dorte Kousholt
Onsdag: Charlotte Ringsmose

Spor 2
Emotionel coaching i klassen – til PPR-psykologernes forebyggende rådgivning til lærere i forhold til udadreagerende børn.
Tirsdag og onsdag: Licette Gus

LEDELSESSPORET
Ledelse i spændingsfeltet mellem almen- og specialpædagogik og udvikling af et tættere samarbejde med skolens frontpersonale
Tirsdag: Janne Hedegaard Hansen
Onsdag: Øyvind Pålshaugen

Praktisk

Læs mere 


Program og beskrivelse af oplæg og oplægsholdere

 

Tirsdag den 12. marts

SPOR 1: Kl. 10.00 – 17.00

SPOR 2: Kl. 10.00 – 17.00

LEDELSESSPORET : Kl 10.00 – 17.00Kl. 19.00: Middag og socialt samvær.
Onsdag den 13. marts

Spor 1: Kl. 09.00 – 16.00


Spor 2: 09.00-16.00


LEDELSESSPORET: Kl. 09.00 – 16.00Kl. 16.00: FOR ALLE KURSUSDELTAGERE

Afslutning, kursusbevis og hjemrejse.EVALUERING:
I lighed med tidligere vil der kort tid efter det faglige kursus blive fremsendt et evalueringsskema til deltagerne.
Alle opfordres kraftigt til at udfylde evalueringsskemaerne. Kun gennem deltagernes kommentarer til kurset og årsmødet kan vi gøre det bedre!

OPLYSNINGER:
Uddannelsessporene er underlagt DP´s regler for afvikling af kvalificerende tilbud. Det forudsætter som udgangspunkt, at du deltager i kurset 100% af det afsatte timetal. Ved eventuelt fravær udstedes et kursusbevis, såfremt fraværet ikke overstiger 10%. Der vil ske en registrering af fremmøde på de enkelte spor.

Ifølge reglerne for afvikling af kvalificerende tilbud er undervisningen også underlagt bestemte formkrav.

Alt kursusmateriale bliver elektronisk, og kan downloades via ”mitdp” – Nyborg Strand 2019. Det er deltagers eget ansvar at printe materialet ud eller at medbringe tablets/PC til kurset. Det er kun deltagere, som er tilmeldt Nyborg Strand kurset, der har adgang til kursusmaterialet.Yderligere oplysninger:
Kan indhentes ved kursussekretariatet, hvortil alle henvendelser i forbindelse med kurset i øvrigt bedes rettet.

Pædagogiske Psykologers Forening
Dansk Psykolog Forening
Kursuscenteret
Stockholmsgade 27
2100 København Ø
Telefon: 35 26 99 55
Mail: kursuscenter@dp.dk