Nyborg Strand 2020

Velkommen til Pædagogiske Psykologers faglige kursus for psykologer på Hotel Nyborg Strand fra den 10. til den 11. marts 2020. Kurset henvender sig til foreningens medlemmer samt alle psykologer i Dansk Psykolog Forening.

I år afvikles kurset under overskriften ”PPR tættere på børnene.”

Der er efterspørgsel efter nye kompetencer og nye veje at gå – ikke blot for dagtilbud og skole, men også for PPR. Opgaverne er i et spændingsfelt mellem faglige, ideologiske, organisatoriske og ressourcemæssige hensyn. PPR’s psykologer skal derfor forholde sig til, hvordan de arbejder mest meningsfuldt. Hvilke læringspsykologiske kompetencer skal de sætte i spil, når PPR er med på holdet for at sætte forandringer i gang?

Det faglige kursus vil give inspiration til at styrke psykologernes position ude i læringsmiljøerne, når de indgår i dagtilbuds og skolers kapacitetsopbygning og er med til at opbygge robuste fællesskaber. Altid med det udgangspunkt at børnene er de vigtigste evidensmarkører i de professionelles samarbejde om at skabe en positiv udvikling.

Det faglige Kursus 2020 afvikles over 2 dage, og vi tilbyder i år 2 kvalificerende spor til specialistuddannelse.

De 2 spor er godkendt til specialistuddannelsen i pædagogisk psykologi. Ved indsendelse af kursusbevis og program for Nyborg Strand kan kurset søges godkendt i forhold til de øvrige specialistuddannelser.


Tidsplan for 2020:

Tirsdag den 10. marts:
10.00-12.00: ankomst og uddannelsesspor
12.00-13.00: frokost
13.00-15.30: uddannelsesspor fortsat
16.00-17.30: Generalforsamling
18.30- : Middag og socialt samvær

Onsdag den 11. marts:
09.00-12.00: uddannelsesspor
12.00-13.00: frokost
13.00-16.00: uddannelsesspor fortsat, afrejse

Det overordnede formål med det faglige kursus at sætte fokus på PPRs faglige arbejde i gode kollegiale rammer.

Vi glæder os til at se jer alle på Nyborg Strand den 10. og 11. marts 2020.Kursets faglige indhold:

PPR tættere på børnene

Spor 1
Samskabende PPR-indsatser med børnene i centrum.
Tirsdag: Dorte Nissen: At bidrage til børns lærings- og udviklingsbetingelser. Det lyder så enkelt, men det er det ikke!
Onsdag: Anna Crawford og Katrine Tranum Thomsen: Det praksisnære samarbejde med skolerne – inspiration med afsæt i Nest-programmet

Spor 2
Forebyggelse af skolefravær – fremme af børns motivation og deltagelse i skolen.
Tirsdag: Mette Kyung: Empowerment på mikroniveau – at skabe handlemuligheder i hverdagen for børn med skolefravær og autisme
Onsdag: Ida Schwartz: Børns og unges perspektiver på problemer i hverdagslivet

Praktisk

Læs mere


Program og beskrivelse af underviserne og indholdet

 

Tirsdag den 10. marts

SPOR 1: Kl. 10.00 – 15.30

SPOR 2: Kl. 10.00 – 15.30Kl. 16.00-17.30: Generalforsamling.

Kl. 18.30: Middag og socialt samvær.
Onsdag den 11. marts

Spor 1: Kl. 09.00 – 16.00


Spor 2: 09.00-16.00Kl. 16.00: FOR ALLE KURSUSDELTAGERE

Afslutning, kursusbevis og hjemrejse.EVALUERING:

I lighed med tidligere vil der kort tid efter det faglige kursus blive fremsendt et evalueringsskema til deltagerne.

Alle opfordres kraftigt til at udfylde evalueringsskemaerne. Kun gennem deltagernes kommentarer til kurset og årsmødet kan vi gøre det bedre!

Oplysninger:

Uddannelsessporene er underlagt DP´s regler for afvikling af kvalificerende tilbud. Det forudsætter som udgangspunkt, at du deltager i kurset 100% af det afsatte timetal. Ved eventuelt fravær udstedes et kursusbevis, såfremt fraværet ikke overstiger 10%. Der vil ske en registrering af fremmøde på de enkelte spor.

Ifølge reglerne for afvikling af kvalificerende tilbud er undervisningen også underlagt bestemte formkrav.

Alt kursusmateriale bliver elektronisk, og kan downloades via ”mitdp” – Nyborg Strand 2020. Det er deltagers eget ansvar at printe materialet ud eller at medbringe tablets/PC til kurset. Det er kun deltagere, som er tilmeldt Nyborg Strand kurset, der har adgang til kursusmaterialet.Yderligere oplysninger:
Kan indhentes ved kursussekretariatet, hvortil alle henvendelser i forbindelse med kurset i øvrigt bedes rettet.

Pædagogiske Psykologers Forening
Dansk Psykolog Forening
Kursuscenteret
Stockholmsgade 27
2100 København Ø
Telefon: 35 26 99 55
Mail: kursuscenter@dp.dk