Nyborg Strand 2022

Velkommen til Pædagogisk Psykologisk Forenings faglige kursus for psykologer og pædagogiske psykologiske konsulenter på Hotel Nyborg Strand fra den 15. til den 17. marts 2022.
Kurset henvender sig til foreningens medlemmer samt alle psykologer i Dansk Psykolog Forening.

I år afvikles kurset under overskriften

Inddragelse af børnenes stemmer og deres perspektiver i PPR arbejdet”.

Der er efterspørgsel efter nye kompetencer og nye veje at gå – ikke blot for dagtilbud og skole men også for PPR. Opgaverne er i et spændingsfelt mellem faglige, ideologiske, organisatoriske og ressourcemæssige hensyn.

PPR’s psykologer skal derfor forholde sig til, hvordan de arbejder mest meningsfuldt i det tværfaglige samarbejde.

Hvilke læringspsykologiske kompetencer skal de sætte i spil, når PPR er med på holdet for at sætte forandringer i gang med fokus på barnets perspektiver?

Hvordan kan vi gøre vores PPR-support i landet bedre til at arbejde med inkluderende fællesskaber?

Det faglige kursus vil give inspiration til at styrke psykologernes position ude i læringsmiljøerne, når de indgår i dagtilbuds og skolers kapacitetsopbygning og er med til at opbygge robuste fællesskaber. Altid med det udgangspunkt at børnene er de vigtigste evidensmarkører i de professionelles samarbejde om at skabe en positiv udvikling.

Det faglige Kursus 2022 afvikles over 3 dage, og vi tilbyder i år 2 kvalificerende spor til specialistuddannelse.

Ved indsendelse af kursusbevis og program for Nyborg Strand kan kurset søges godkendt i forhold til de øvrige specialistuddannelser.

Det overordnede formål med det faglige kursus er at sætte fokus på PPR’s faglige arbejde i gode kollegiale rammer.

Vi glæder os til at se jer alle på Nyborg Strand den 15., 16. og 17. marts 2022.


Program

Tirsdag den 15. marts:

10.00-12.00: Ankomst og fælles oplæg i plenum

12.00-13.00: Frokost

13.00-16.30: Fælles oplæg i plenum fortsat

18.30-: Middag og socialt samvær

20.00-21-30: Generalforsamling

 

Onsdag den 16. marts:

09.00-12.00: Uddannelsesspor 1 og 2

12.00-13.00: Frokost

13.00-16.30: Uddannelsesspor 1 og 2 fortsat

18.30-: Middag og socialt samvær med musik

 

Torsdag den 17. marts
09.00-12.00 Fælles fagligt oplæg i plenum

12.00: Afslutning, kursusbevis og hjemrejse

Praktisk

Læs mere


Program og beskrivelse af underviserne og indholdet

 

Tirsdag den 15. marts

SPOR 1 og 2: Kl. 10.00 – 17.00


Kl. 18.30: Middag og socialt samvær.


Kl. 20.00-21.30: GeneralforsamlingOnsdag den 16. marts

Vælg et af følgende to spor

Spor 1: Kl. 9.00 – 16.00

Spor 2: Kl. 9.00 – 16.00


Kl. 18.30: Middag og socialt samvær med musikTorsdag den 17. marts

Fælles oplæg: 09.00-12.00


Kl. 12.00: FOR ALLE KURSUSDELTAGERE

Afslutning, kursusbevis og hjemrejse.EVALUERING:

I lighed med tidligere vil der kort tid efter det faglige kursus blive fremsendt et evalueringsskema til deltagerne.

Alle opfordres kraftigt til at udfylde evalueringsskemaerne. Kun gennem deltagernes kommentarer til kurset og årsmødet kan vi gøre det bedre!

 

Oplysninger:

Uddannelsessporene er underlagt DP´s regler for afvikling af kvalificerende tilbud. Det forudsætter som udgangspunkt, at du deltager i kurset 100% af det afsatte timetal. Ved eventuelt fravær udstedes et kursusbevis, såfremt fraværet ikke overstiger 10%. Der vil ske en registrering af fremmøde på de enkelte spor.

Ifølge reglerne for afvikling af kvalificerende tilbud er undervisningen også underlagt bestemte formkrav.

Alt kursusmateriale bliver elektronisk, og kan downloades via ”mitdp” – Nyborg Strand 2022. Det er deltagers eget ansvar at printe materialet ud eller at medbringe tablets/PC til kurset. Det er kun deltagere, som er tilmeldt Nyborg Strand kurset, der har adgang til kursusmaterialet.Til- og afmeldingsfrist:
Tilmeldingsfrist den 10. januar 2022. Ingen tilbagebetaling ved afbud efter den 10. januar 2022 eller ved manglende fremmøde

 

Yderligere oplysninger:
Kan indhentes ved kursussekretariatet, hvortil alle henvendelser i forbindelse med kurset i øvrigt bedes rettet.

Pædagogisk Psykologisk Forening
Dansk Psykolog Forening
Kursuscenteret
Stockholmsgade 27
2100 København Ø
Telefon: 35 26 99 55
Mail: kursuscenter@dp.dk