Temadage 2012

Pædagogiske Psykologers Forening (PPF) har afholdt temadage i efteråret 2012 for foreningens medlemmer.

Program

Kl. 10.00 – 10.15: Velkomst

Ved Bestyrelsen for PPF.

Kl. 10.15 – 12.00: Daginstitutionen som forebyggende miljø

Oplæg ved Charlotte Ringsmose (læs mere herunder).

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost
Kl . 13.00 – 14.45: Daginstitutionen som forebyggende miljø

Oplæg ved Charlotte Ringsmose (fortsat).

Kl. 14.45 – 15.00: Kaffe
Kl. 15.00 – 16.00: PPRs aktuelle situation

Ved Bjarne Nielsen, formand for PPF.


Materiale
Aktuelle udfordringer for PPR (Bjarne Nielsen).

Download (PPT) Daginstitutionen som forebyggende miljø

Indhold

Flere studier viser, at der er sammenhæng mellem kvalitet i dagtilbud og børnenes udvikling inden for kognitive og sociale områder. Forældrene har stor betydning for børns udvikling, men det har det pædagogiske miljø børnene færdes i dagligt også. Tidlige indsatser og strukturelle forhold har betydning for børnenes læring og udvikling.

Der er sammenhæng mellem den relative familiebaggrund og behov for specialpædagogisk bistand. Det miljø, barnet fødes ind i, kan opfattes som en indikator for, om det er et barn, der enten har – eller udvikler – særlige behov i skolen. Den sociale ulighed kan konstateres tidligt blandt andet i børnenes sproglige udvikling og behov for særlige indsatser allerede i børnehaven.

Undersøgelser tyder på at danske børn i daginstitutioner i høj grad overlades til fri leg og til at udvikle sig selv og hinanden i mange timer hver dag. De mange timer kunne være brugt udviklingsstøttende i en stilladsering af børnenes sociale og kognitive udvikling frem mod skolestarten. Der er sat interventioner ind for børn med to sprog, og sprogundersøgelser og intervention er et tilbud til de danske børn. Selv om sprog er væsentligt er det er ikke udelukkende den sproglige udvikling, der afgør om barnet er skoleparat.
Undervisningen har fokus på PPRs muligheder for proaktivt at arbejde forebyggende, så færre børn får behov for specialundervisning og dermed inkluderes i det almindelige læringsfællesskab.

Underviser

Charlotte Ringsmose. Professor mso i pædagogisk psykologi ved DPU/Århus Universitet.

Forslag til litteratur

Svinth, L., & C. Ringsmose (2012) Læring og udvikling i daginstitutioner, Dansk Psykologisk Forlag

Ringsmose, C. & S. Staffeldt (2012). Rum og Læring, Dafolo og Dansk Pædagogisk Udviklingsforum.