Temadage 2013

Pædagogiske Psykologers Forening afholder temadage i efteråret 2013 for foreningens medlemmer.

Program

Kl. 10.00 – 10.15: Velkomst

Ved Bjarne Nielsen, formand for PPF.

Kl. 10.15 – 12.00: Fra neuroaffektiv udviklingspsykologi til pædagogisk praksis – fra makro til mikroregulering

Oplæg ved Marie Olsen-Kludt (læs mere herunder).

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost
Kl . 13.00 – 14.45: Fra neuroaffektiv udviklingspsyklologi til pædagogisk praksis – fra makro til mikroregulering

Oplæg ved Marie Olsen-Kludt (fortsat).

Kl. 14.45 – 15.00: Kaffe
Kl. 15.00 – 16.00: PPRs aktuelle situation

Ved Bjarne Nielsen, formand for PPF.


Materiale
PPRs aktuelle situation (Bjarne Nielsen).

Download (PPT) Fra neuroaffektiv udviklingspsykologi til pædagogisk praksis – fra makro til mikroregulering

Om temaet

Inklusionsbegrebet betyder, at vi forventer, at sårbare børn med sociale, faglige og følelsesmæssige vanskeligheder indgår på lige fod med børn inden for normalområdet. Det betyder, at børn, der oplever verden som uforståelig, og som endnu ikke har udviklet tilstrækkelige strategier til at håndtere mangfoldigheden og kompleksiteten i samspillet mellem mennesker, er sat under pres. Men det er deres forældre og de fagpersoner,
som er tæt på dem også.

Der er ingen hurtige løsninger, når det drejer sig om at målrette og effektivisere inklusionsarbejdet omkring sårbare børn. Det kræver vedholdende, tydelige og kærlige voksne, der er nysgerrige på at gå nye veje og villige til og åbne overfor at reflektere over egen praksis.

Kurset tager udgangspunkt i en kort teorigennemgang af de neuroaffektive kompasser med det formål at tydeliggøre de kompetencer, nervesystemet har behov for at udvikle på de forskellige mentaliseringsniveauer i den tredelte hjerne for at personlighedsdannelsen får gunstige udviklingsbetingelser. Kompasserne udgør samtidig et effektivt navigationsredskab i forhold til at kunne tilrettelæggelse det konkrete rådgivningsarbejde med såvel lærere, pædagoger og forældre indenfor nærmeste udviklingszone.

”Den dyadiske dans” er grundforudsætningen for, at personlighedsudviklingen kan udfolde sig. Derfor rettes efterfølgende fokus på mikroreguleringsprocesser illusteret gennem filmklip og øvelser fra Theraplay®. Hensigten hermed er at give deltagerne en mere nuanceret og forfinet viden om og i-kroppen-fornemmelse af, hvad teorien handler om i praksis, og hvordan brobygningen til konkret PPR-praksis kan kvalificere relationsarbejdet mellem barn og voksen samt i børnefællesskaberne.

Form

Undervisningen vil veksle mellem teoretiske oplæg, filmklip, øvelser med fokus på kontakt og samspil og fælles refleksion og diskussion.

Marie Olsen-Kludt

Oprindeligt uddannet lærer med bred erfaring indenfor skoleområdet.

Har i en årrække været ansat som psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning på Østerbro i København og har siden 2007 virket i privat praksis.

Har specialiseret sig i den neuroaffektive forståelse af barnets udvikling, og hvordan man omsætter denne viden til behandling af børn og unge med svære følelsesmæssige problemstillinger.

Er internationalt certificeret Theraplay® terapeut og en af de drivende kræfter bag Theraplay-behandlingens introduktion i Danmark.

Underviser og superviserer fagfolk.

Er forfatter til et kapitel i en kommende bog med titlen ”Den tilknytningsbaserede kliniske undersøgelse” af Rikke Schwartz og Susan Hart.