Temadage 2017

Pædagogiske Psykologers Forening afholder temamøder i efteråret 2017 for medlemmer af både Pædagogiske Psykologers Forening og Dansk Psykolog Forening.

Program

Kl. 10.00 – 10.15: Velkomst
V/ bestyrelsen for PPF

Kl. 10.15 – 12.00: ”PPR psykolog: Du er dit vigtigste arbejdsredskab”
Oplæg ved psykolog Ulla Dyrløv (læs mere herunder).

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost

Kl. 13.00 – 14.45: Ulla Dyrløv fortsat

Kl. 14.45 – 15.00 Kaffe

Kl. 15.00 – 16.00: PPR’s aktuelle situation
V/ Bjarne Nielsen, formand for PPF”PPR psykolog: Du er dit vigtigste arbejdsredskab”

 

Om temaet

Et fagligt oplæg, der stiller skarpt på, hvad det kræver at være professionel i arbejdet med børn og unge.
Der findes et utal af metoder, men metoden er ikke afgørende. Det afgørende er, hvordan metoden bliver brugt af et menneske. Og en fagpersons primære arbejdsredskab er fagpersonen selv.
Gennem barnets perspektiv kommer Ulla (med alvor og humor) med hendes bud på, hvad der virker bedst i forhold til arbejdet med børn og unge.

  • Hvad kan man gøre?
  • Hvordan kan man bruge sig selv i arbejdet uden at blive privat?
  • Og hvordan passer man på sig selv i arbejdet?

Ulla fortæller meget praksisnært om betydningen af de eksekutive funktioner og arbejdshukommelsen for et barn eller et ungt menneske i krise eller med en diagnose.
Og hun kommer med bud på, hvad man som fagperson i enerum skal kunne med et barn, der dels ikke gider flere ’latterlige’ psykologer, dels er udfordret på evnen til at mentalisere.
Oplæggets primære fokus er at skabe refleksion over egen praksis.

Om Ulla Dyrløv:

Autoriseret psykolog, forfatter og foredragsholder.
Ulla Dyrløv, der er cand.psych. fra Københavns Universitet, har tidligere været ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning / PPR i København.
Siden 2006 har hun sammen med sin kollega, Charlotte Bjerregaard, drevet Familiepsykologisk Praksis på Frederiksberg. Ulla Dyrløv er børnesagkyndig ved retten og bruger i dag først og fremmest sine mange års erfaring på at afholde kurser, foredrag og seminarer for forældre og fagfolk.

Ulla Dyrløv deltog i tv-programmerne Ingen styr på ungerne, der blev vist på DR1 i efteråret 2013, og Aldrig for sent, der ligeledes blev vist på DR1 i foråret 2016. Er forfatter til ”Pilot for dit barn” en guide til forældre fra april 2014 og ”Det professionelle kram” en guide til fagfolk der arbejder med børn og unge fra maj 2015 og ”Flyvefærdig” en guide til voksenlivet fra sommeren 2016.

Kursusbevis:

Der udstedes kursusbevis for 4 lektioner, der vil kunne anvendes i konkret ansøgning i forbindelse med specialistuddannelsen i pædagogisk psykologi. Der kan ikke søges generel forhåndsvurdering på kurser på 4 lektioners varighed.


Tidspunkter
Torsdag 2. november i København, Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København  Ø
Torsdag 9. november i Fredericia, Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia