Temadage 2018

Pædagogiske Psykologers Forening afholder temamøder i efteråret 2018 – for medlemmer af både Pædagogiske Psykologers Forening og Dansk Psykolog Forening.

 

Program

Kl. 10.00 – 10.15: Velkomst
V/ bestyrelsen for PPF

Kl. 10.15 – 12.00: ”Sociale medier og digital risikoadfærd hos børn og unge”
Oplæg ved psykolog Kuno Sørensen (læs mere herunder).

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost

Kl. 13.00 – 14.45: Kuno Sørensen fortsat

Kl. 14.45 – 15.00 Kaffe

Kl. 15.00 – 16.00: PPR’s aktuelle situation
V/ Bjarne Nielsen, formand for PPF


Materiale
Her vil blive lagt materiale fra temadagene.


”Sociale medier og digital risikoadfærd hos børn og unge”

 

Om temaet

Sociale medier er en helt integreret det af børn og unges hverdag og sociale liv. Det giver dem nogle fantastiske muligheder for at kommunikere sammen og fastholde kontakten, også selvom man ikke fysisk er sammen. Men som på alle andre områder i livet, er der også en risiko for, at noget går galt. Red Barnet sætter med denne temadag fokus på, hvordan børn også kan være sårbare, når de færdes på de sociale medier. Formålet med dagen er, at PPR-psykologerne får en større forståelse for, hvordan børnene bruger de sociale medier. Vi skal se på, hvordan vi kan oplyse om og forebygge særlig risikabel online-adfærd, og hvordan vi hjælper og støtter børnene, hvis de alligevel bliver udsat for mobning eller seksuelle krænkelser – fra deling af krænkende billeder, som børnene selv har sendt til venner eller kærester til grooming og kontakt vil voksne krænkere på nettet.

Kursusdagen vil sætte fokus på:
De mange forskellige digitale platforme, hvor børn, unge og voksne bevæger sig, som fx YouTube, Facebook, Snapchat, Musically og diverse onlinespil.
Mobning i den digitale verden, og hvad der er det særlige i denne sammenhæng.
De mange forskellige områder, hvor seksualiteten kommer til udtryk på en problematisk måde.
Adfærd og strategier, herunder grooming, som børnelokkere anvender, når de forsøger at etablere kontakter med børn på nettet med henblik på seksuel udnyttelse.
Symptomer og reaktioner hos børn, udsat for digitale overgreb og krænkelser.
Hvordan man som PPR-psykolog i samarbejde med forældrene indleder dialoger med børnene om disse udfordringer.

Undervisningen vil især tage udgangspunkt i Red Barnets hjemmeside redbarnet.dk/sikkerchat og Red Barnets rådgivning SletDet, hvor vi hjælper børn og unge, som ufrivilligt har fået delt personlige eller intime oplysninger eller billeder.

Programmet vil veksle mellem oplæg, video og debat

 

Om Kuno Sørensen:

Kuno Sørensen er cand.psych., autoriseret og specialistgodkendt i psykoterapi med børn og unge. Ansat som seniorrådgiver ved Børns Beskyttelse, Red Barnet.
Kuno har gennem mange år arbejdet med udsatte børn og familier i kommuner, amter og børnepsykiatri. Siden 2001 har han været ansat i Red Barnet med fagligt fokus på vold og seksuelle overgreb på børn, herunder især digitale seksuelle overgreb samt børn og unges sociale liv online.

 

Kursusbevis:

Der udstedes kursusbevis for 4 lektioner, der vil kunne anvendes i konkret ansøgning i forbindelse med specialistuddannelsen i pædagogisk psykologi. Der kan ikke søges generel forhåndsvurdering på kurser på 4 lektioners varighed.


Tidspunkt
Torsdag 1. november i Fredericia, Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia