Temadage 2019

Pædagogiske Psykologers Forening afholder temamøder i efteråret 2019 – for medlemmer af både Pædagogiske Psykologers Forening og Dansk Psykolog Forening.

 

Program

Kl. 10.00 – 10.15: Velkomst
V/ bestyrelsen for PPF

Kl. 10.15 – 12.30: “Forebyggelse af angst og depression i PPR-regi” 
Oplæg ved psykolog Sonja Breinholst (læs mere herunder).

Kl. 12.30 – 13.30: Frokost

Kl. 13.30 – 14.45: Sonja Breinholst fortsat

Kl. 14.45 – 15.00 Kaffe

Kl. 15.00 – 16.00: PPR’s aktuelle situation
V/ Bjarne Nielsen, formand for PPF


Materiale
Her vil blive lagt materiale fra temadagene.


Om temaet:

I forbindelse med projektet ”Fremskudt psykiatri” har PPR i flere kommuner fået satspuljemidler til at styrke en tidlig indsats for børn og unge med psykiske lidelser, så de bliver udredt og behandlet på den mindst indgribende måde uden for psykiatrien. På den baggrund har vi inviteret Sonja Breinholst til at holde en temadag med fokus på, hvordan PPR kan forebygge og behandle lettere tilfælde af angst og depression med udgangspunkt i en kognitiv, adfærdsterapeutisk ramme.

Kursusdagen vil sætte fokus på:

Udgangspunktet er klassisk kognitiv adfærdsterapi, og dertilhørende principper og teknikker. Kurset giver en kort introduktion til de mest almindeligt anvendte teknikker til brug i indsatser over for lettere angsttilstande og depressive symptomer, indenfor rammerne af PPR.
Desuden vil der være lidt om forebyggelse af disse lidelser i hverdagen dels gennem pædagogisk praksis og dels vha. et nyere forebyggende program kaldet ”FÅ STYR PÅ angsten”. Der vil derfor også være fokus på evaluering af hvilke problematikker, det er muligt at arbejde med indenfor de givne rammer og hvilke problematikker, der bør viderehenvises til længerevarende psykoterapeutiske forløb.

Kursusbevis:

Der udstedes kursusbevis for 4 lektioner, der vil kunne anvendes i konkret ansøgning i forbindelse med specialistuddannelsen i pædagogisk psykologi. Der kan ikke søges generel forhåndsvurdering på kurser på 4 lektioners varighed.

Om Sonja Breinholst:

Sonja Breinholst er Ph.D, cand.psych., autoriseret med en 3-årig specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi.
Sonja er ansat som Post Doc ved Center for Angst, hvor hun arbejder med behandling af familier, børn, unge og voksne med angst, forsker i udviklingen, behandlingen samt forebyggelse af angst og underviser samt superviserer i kognitiv adfærdsterapi.


Tid og sted:

Mandag den 11. november 2019, Fredericia, Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.

Onsdag den 13. november 2019, Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø