Temadage 2020

Pædagogiske Psykologers Forening afholder temadage i efteråret 2020 for medlemmer af både Pædagogisk Psykologisk Forening og Dansk Psykolog Forening.

Program

Program:
10.00 – 10.15: Velkomst v. bestyrelsen for PPF
10.15 – 12.30: PPR tættere på undervisningen og det forebyggende arbejde i skolen v. Heidi Honig Spring
12.30 – 13.30: Frokost
13.30 – 14.45: Heidi Honig Spring fortsat
14.45 – 15.00: Kaffe
15.00 – 16.00: PR’s aktuelle situation v. formand for PPF Jette Lentz

Materiale

Her vil blive lagt materiale fra temadagenePPR tættere på undervisningen og det forebyggende arbejde i skolen

Om temadagen:

Mange PPR psykologer udtrykker ønske om mere viden indenfor didaktik, undervisningsdifferentiering og pædagogik, så de nemmere kan koble sig på almen praksis i skolerne med pædagogisk psykologisk rådgivning. Når vi spørger lærere, hvad en god PPR psykolog er, vil svaret ofte være, at det er en, der er tæt på og kender til læring, didaktik og lærernes praksis. PPR psykologerne skal være til at støtte op om inklusion.

PPF mener, at hvis almenpædagogikken ikke er på plads, så er der stor risiko for, at for mange elever henvises til specialforanstaltninger udenfor klassefællesskabet. PPR har et ansvar for at være tidligt med ude i klassemiljøet og er med at sparre, observere og rådgive lærerne, inden der for hurtigt peges på individuelle pædagogiske psykologiske vurderinger af nogle af eleverne.

Det er præcis dette fokus, vi vil have på temadage i 2020. På den baggrund har vi inviteret Heidi Honig Spring til at afholde et oplæg på temadagen. Fokus er, hvordan PPR kan bidrage mere ind i almenområdet i samarbejdet med lærerne omkring de forbyggende og tidlige indsatser.

Indhold af temadag:

Heidi Honig Spring tager udgangspunkt i sine mange års erfaringer som lærer og konsulent, herunder sit samarbejde med PPR psykologer. Hvad er udfordringen med PPR som ressourceperson på skolerne og med ressourcepersonernes samarbejde med PPR?

Hun vil komme ind på PPR´s positionering i samarbejdet med lærerne samt lave nedslag i nogle didaktiske greb – med afsæt i eksempler fra praksis.

Om Heidi Honig Spring

Heidi er lærer, systemisk ledelse- og konsulentuddannet samt master i specialpædagogik. Hun underviser i Videreuddannelse på Københavns professionshøjskole og har tidligere arbejdet som AKT- og inklusionskonsulent i skole og dagtilbud.

Heidi har skrevet adskillige bøger inden for læring, trivsel, adfærd og inkluderende fællesskaber.


Tid og sted:

Torsdag d. 29.10. 2020, Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Torsdag d. 5. 11. 2020, Fredericia, Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.