Temadage 2021

PPF temamøder efteråret 2021

Styrk lærere og pædagogers professionelle relationskompetence

Oplægsholder er Louise Klinge, og temamødet er for medlemmer af både Pædagogisk Psykologisk Forening og Dansk Psykolog Forening.

Onsdag den 3. november 2021 i Fredericia (Messe C)

Tirsdag den 9. november 2021 i København (Dansk Psykolog Forening)

Program

Program for dagen:

09.30-10.00                                        Morgenkaffe og brød

10.00-10.15                                         Velkomst v. bestyrelsen for PPF

10.15-12.30                                          Styrk lærere og pædagogers professionelle relationskompetence v. Louise Klinge

12.30-13.30                                          Frokost

13.30-14.45                                          Louise Klinge, fortsat

14.45-15.00                                          Kaffe

15.00-16.00                                          PPR’s aktuelle situation v. formand for PPF JetteOm temaet:

Styrk lærere og pædagogers professionelle relationskompetence – om vigtigheden heraf og veje hertil for PPR-psykologer og PPR-vejledere med Louise Klinge

Lærere og pædagogers interaktionelle adfærd påvirker bl.a. børns relationer til hinanden, deres trivsel – bl.a. selvværd og selvregulering – og børnenes faglige udvikling. Mange typer af børns vanskeligheder opstår, fordi de ikke mødes relationskompetent, og mange vanskeligheder forsvinder, når læreren og pædagogen handler relationskompetent og understøtter, at børnene kan arbejde aktivt med vedkommende indhold i en god stemning, hvormed de engagerer sig i aktiviteterne.

Om underviser:
Louise Klinge er børne- og skoleforsker. Hun har arbejdet som lærer i en årrække for alle klassetrin, og hun vandt i 2017 Ph.d.-Cup for sin afhandling om professionel relationskompetence.

Louise har udviklet observationsskemaer om relationskompetente handlinger – dvs. læreren og pædagogens interaktionelle adfærd, der fremmer børn og unges trivsel og udvikling, både fagligt, socialt og personligt, og som muliggør, at klasser og børnegrupper bliver til udviklende fællesskaber. Observationsskemaerne formidles på kurser for PPR samt i efteruddannelsesforløb i både daginstitutioner og skoler.

Indhold på PPFs temadage:
I oplægget formidles didaktisk viden om, hvad der hæmmer eller fremmer børns engagement, og betydningen af skældud står her centralt.

I oplægget vil Louise også beskrive synlige kendetegn ved den professionelle relationskompetence, som kan danne baggrund for, at PPR kan rådgive lærere og pædagoger ressourceorienteret.

Samtidig har hendes forskning vist 7 faktorer, der er afgørende for, at lærere og pædagoger handler relationskompetent.

Flere af dem kan PPR understøtte, og oplægget giver konkret inspiration til hvordan.

Oplægget vil være en mosaik af viden, øvelser, refleksioner og dialog – hele tiden med børnenes stemmer som baggrundstæppe.


Tid og sted:

Onsdag den 3. november 2021 i Fredericia (Messe C)

Tirsdag den 9. november 2021 i København (Dansk Psykolog Forening)