Temadage 2021

Temadagene 2021 er aflyst pga. akut sygdom

Pædagogiske Psykologers Forening afholder temadage i foråret 2021 for medlemmer af både Pædagogisk Psykologisk Forening og Dansk Psykolog Forening.

Program

Program:

10.00 – 10.15                             Velkomst v. bestyrelsen for PPF

10.15 – 12.30:                             Differentierede læringsmiljøer og samarbejdet mellem skole og PPR v. Heidi Honig Spring

12.30 – 13.30:                            Frokost

13.30 – 14.45:                            Heidi Honig Spring fortsat

14.45 – 15.00:                            Kaffe

15.00 – 16.00:                            PPR’s aktuelle situation v. formand for PPF Jette Lentz


Materiale

Her vil blive lagt materiale fra temadagenePPR´S BIDRAG TIL FOREBYGGENDE OG TIDLIGE INDSATSER I SAMARBEJDE MED LÆRERNE

Hvorfor denne temadag

Mange PPR-psykologer udtrykker ønske om mere viden indenfor didaktik, undervisningsdifferentiering og pædagogik, så de nemmere kan koble sig på almen praksis i skolerne med pædagogisk psykologisk rådgivning.  Når vi spørger lærere, hvad en god PPR-psykolog er, vil svaret ofte være, at det er en, der er tæt på og kender til læring og didaktik og lærernes praksis.  PPR-psykologerne skal være til at støtte op om inklusion.

PPF mener, at hvis almenpædagogikken ikke er på plads, så er der stor risiko for, at for mange elever henvises til specialforanstaltninger udenfor klassefællesskabet.  PPR har et ansvar for at være tidligt med ude i klassemiljøet og observere, om basen er i orden. De er med at sparre, observere og rådgive lærerne, inden der for hurtigt peges på individuelle pædagogiske psykologiske vurderinger af nogle af eleverne.

Det er præcis dette fokus, vi vil have på temadage i 2020. På den baggrund har vi inviteret Heidi Honig Spring til at afholde en temadagen med fokus på, hvordan PPR kan bidrage mere ind i almenområdet i samarbejdet med lærerne med forbyggende og tidlig indsatser.

Indhold af temadag:

Heidi Honig Spring tager udgangspunkt i hendes mange års lærererfaringer og samarbejde med PPR-psykologer. Hvad er udfordringen med PPR som ressourceperson på skolerne og med ressource personernes samarbejde med PPR?

Hun vil komme ind på kontakt og positionering i samarbejdet med lærerne samt på lærings- og trivselsinfluerende faktorer samt observationen. Desuden vil Heidi præsentere os for den didaktiske planlægningsmodel og for didaktiske greb herunder motivation.

Om Heidi Honig Spring

Heidi er lærer og master i specialpædagogik. Hun underviser på Københavns professionshøjskole efter at have arbejdet på skoler og i forvaltning som AKT-konsulent.


Tid og sted:

Torsdag d. 15.4. 2021, Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København

Onsdag d. 21. 4. 2021, Fredericia, Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.