Medlemskab

Søger du kurser, videndeling, netværk og fagligt fællesskab inden for den pædagogiske psykologi, er Pædagogisk Psykologisk Forening stedet for dig.

PPF er en faglig forening for studerende, psykologer og pædagogiske konsulenter.

PPF arrangerer efteruddannelseskurser og temadage, hvor den pædagogiske psykologi er i centrum.

Desuden udgiver vi medlemsbladet PPF-nyt 3 gange om året samt tidsskriftet Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 4 gange om året. Begge beskriver centrale temaer inden for PPR og Børn og Unge området.

 


Hvis du ønsker at blive medlem af Pædagogisk Psykologisk Forening, bedes du udfylde en indmeldelsesblanket og indsende den til:

Pædagogisk Psykologisk Forening
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Prisen for medlemskab afhænger af hvilken psykologuddannelse du har samt hvor du arbejder.Download PPF’s flyer 

Hent blanket 


Indmeldelse
Udfyld og indsend blanketten til sekretariatet.

Hent blanket


Det er vigtigt vi altid har de korrekte oplysninger på dig, både adresse- og arbejdsoplysninger.

Læs mere om indmeldelse og udmeldelse af Pædagogisk Psykologisk Forening under vedtægter.

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os i sekretariatet på ppf@dp.dk.